Disclaimer
Dit is de website van Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid), gevestigd in de gemeente Nieuwegein. Deze site is met grote zorg samengesteld. Ondanks alles kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk als u schade lijdt als gevolg van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens zoals die op deze site worden weergegeven.
Via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, komen leden van Zonnecoöperatie GW Zonnestroom in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Het betreft een wettelijke regeling, als deze regeling verandert dan heeft dit automatisch consequenties voor de korting op de energiebelasting.

Copyright
Het is niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, reproduceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A.

Privacyverklaring
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A.
Postbus 1200
3430 BE Nieuwegein

[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Zodat u 15 jaar lang het voordeel van de opgewekte zonne-energie kunt ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.