Waarom duurt het zo lang?

De administratie
Op 18 november is zonnecoöperatie GW Zonnestroom opgericht. Dit gebeurt bij de notaris. Hierna wordt de coöperatie ingeschreven bij de KvK. Zodra we een inschrijfnummer van de KvK hebben, kunnen we alle administratieve zaken in orde brengen. Een belangrijke factor voor de werving is de opening van een bankrekening. Hiervoor heeft een bank veel papieren nodig, de wachttijd voor het openen van een zakelijke rekening is ongeveer 10 weken. Zonder de bankrekening kunnen wij geen leden inschrijven. Zoals het er nu naar uitziet hebben we begin van het nieuwe jaar de administratie op orde en kunnen we leden inschrijven.

Inzicht in verbruik nodig
Om iedereen een aanbod te doen dat past bij zijn of haar elektriciteitsverbruik, verzamelen we eerst de verbruiksgegevens van elke aansluiting. Hiermee kunnen we elke bewoner een aanbod doen en ervoor zorgen dat de 600 panelen eerlijk verdeeld worden. Het verzamelen van de gegevens en de verdeling te maken gebeurt alvast voor de installatie.

De techniek
Technisch gezien is er ook wat vertraging. De netbeheerder, verantwoordelijk voor de elektriciteitsaansluitingen, kan op dit moment door drukte de netverzwaringen voor de zonnepanelen niet uitvoeren. Er is nog geen datum afgegeven voor onze verzwaringen en nieuwe aansluitingen. Voor de ledenwerving is dit geen probleem, maar wel voor het terugleveren. De korting op de energiebelasting gaat namelijk pas in, als de installatie is aangesloten en teruglevert op het elektriciteitsnet.
Door enkele aanpassingen op de daken is de aanleg van het groendak en de installatie van zonnepanelen een week vertraagd. De verwachting is dat we eind januari de hele installatie klaar hebben om te kunnen worden aangesloten.

Effect op de opbrengst
Zonnepanelen wekken vanaf de maanden april tot september het meeste op. In deze maanden staat de zon hoger aan de hemel en is de directe instraling op de zonnepanelen hoger. De nu ontstane vertraging in deze wintermaanden heeft daarom minder effect op de totale jaaropbrengst. Als de zon weer volop gaat schijnen, zijn wij er in ieder geval klaar voor!