Plaatsen steigers

Op woensdag 24 februari zal de installateur de voorbereidende werkzaamheden starten om de laatste fase van dit project af te ronden.
Men zal beginnen met het plaatsen van steigers en de valbeveiliging.

De nieuwe planning ziet er dan zo uit:

Woensdag 24-02-2021 t/m maandag 01-03-2021
Bedumerschans 1- 29

Vrijdag 05-03-2021 tot vrijdag 12-03-2021
Bedumerschans 10-52

Maandag 22-03-2021 tot 26-03-2021
Heerlerschans 1-18

De werktijden van de monteurs van 07:30 tot 16:00.
De installateur wil gehele project uiterlijk 05-05-2021 afgerond hebben.