Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 14 mei

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV), waar we graag met u belangrijke ontwikkelingen, prestaties en toekomstige plannen delen. Deze vergadering zal online plaatsvinden. In deze mail leest u meer informatie over de datum en hoe u zich aanmeldt.

Datum  : dinsdag 14 mei 2024
Tijd        : 19:00 – 20:00 uur
Locatie : Online (u ontvangt later een link naar de vergadering)

Agenda:

  1. Opening
  2. Terugblik
  3. Toelichting jaarrekening 2023
  4. Ingestuurde vragen financieel
  5. Vaststellen jaarrekening 2023 en decharge
  6. Overige ingestuurde vragen
  7. Afsluiting

 

Aanmelden voor de ledenvergadering
Om deel te nemen aan de online ledenvergadering vragen we u om zich aan te melden per mail [email protected]. Bij uw aanmelding heeft u ook de mogelijkheid om vragen in te dienen voor de vergadering.

Stemrecht
Uw aanwezigheid en betrokkenheid is erg waardevol voor GW Zonnestroom. Als lid van onze coöperatie heeft u het recht om deel te nemen aan de besluitvorming en te stemmen over de jaarrekening tijdens de vergadering.

We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op de online ALV! Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Informatie

Dinsdag 14 mei

19:00 - 20:00

Online